Skärmväggar för ljuddämpning

Hör skillnaden på de olika decibellnivåerna

Klicka på de olika länkarna här nedan för att lyssna på skillnaden mellan rummens olika dämpning.

 

 

 

 

 

 

 

Dagens moderna och flexibla kontor kännetecknas av öppna lokaler med olika typer av arbetsplatser. En miljö som stimulerar till samarbete och där människor på ett enkelt sätt kan kommunicera. Men där samtidigt det tysta bullret kan vara ett stort problem.

I en mängd undersökningar som gjorts om trivsel på kontor är resultaten tydliga.
Det tysta bullret är vår tids i särklass största arbetsmiljöproblem. Fläktar, telefoner och skrivare orsakar störande ljud som gör oss både stressade, trötta och irriterade och som i förlängningen sänker vår prestationsförmåga.
För att vi ska kunna arbeta koncentrerat är en hälsosam arbetsmiljö en viktig förutsättning. Men att skapa det kräver kunskap om både ljud och kontor. Det har vi på S-Line.
Vi är experter – på ljud och på ljudstyrning.
För att förena en god ljus och ljudmiljö krävs en noga genomtänkt planering.
Där är ljuddämpning och absorption två viktiga element. 

 

 

 

 

 

Reduktion

Reduktion innebär ljuddämpning. Det kan ske genom ljudabsorberande skärmväggar så kallade ljudabsorbenter eller att ljudet styrs bort, exempelvis mot ett ljudabsorberande tak. I flera oberoende mätningar, som utförts av WSP Enviromental, har vi visat att våra ljudabsorberande skrämväggar Strict Line har en unik dämpande förmåga. 

Vår 1,8 m höga skärmvägg gav en sammanvägd dämpning på 16 dB.
Våra skärmväggar på 2,17 m dämpade ljudnivån med hela 19 dB. Betänk då att en reduktion av ljudet med 8-10 dB innebär en halvering av ljudnivån för vårt öra.

 

 

 

 

” Tanken med de öppna miljöerna är att människor lätt ska kunna kommunicera. Samtidigt är det viktigt att skapa en störfri miljö. S-Lines skärmväggar kombinerar detta på bästa möjliga sätt. De dämpar ljudet och har samtidigt en mycket bra ljudabsorberande förmåga”


Klas Hagberg, ljudexpert på WSP Enviromental

 

 

 

Absorption

Ljudabsorption betyder förenklat att överföra ljudenergi till annan energi. Ju bättre det absorberande materialet är, desto mer ljudenergi omvandlas. Den absorbent som vi på S-Line använder är framtagen i samarbete med Ecophon. Det garanterar en hög kvalité. Oberoende mätningar, gjorda av Ingemansson Technology, visar också att våra skärmväggar har högsta möjliga absorptionsförmåga i de ljudfrekvenser som motsvarar
kontorsmiljö. Det som särskiljer oss från våra konkurrenter är skärmväggarnas exponering av absorberingsytan. Genom väggarnas många hål skapas öppningar som gör exponeringen möjlig. Perforeringsgraden är 31 % – det högsta de klarar utan att
tappa i funktion.

Hör skillnaden med ljudabsorbenter

« Tillbaka