Karta - Här finns våra showrooms

Här finns vi!

Showroom Stockholm 

Kungsbroplan 2
112 27 Stockholm
telefon: +46 8-545 429 25
Fredrik Isrealsson Bard +46 73-357 81 10
Martin Zhuk +46 73-357 80 95

Huvudkontor/produktion

Abstracta AB
Lertagsgatan 10
Box 111
694 23  Hallsberg
Tel. 0582-120 70 

Showrooms