Skärmväggar

Skärmvägg

 

S-Lines olika skärmväggar, Strict-Line och Chubby kompletterar varandra i ett öppet kontorslandskap. Produkterna kan användas tillsammans eller var för sig, för att lösa ett enkelt behov av visuell avskärmning eller förebygga buller i öppna kontor. Alla skärmväggarna är ljudtestade och mätningar redovisas under respektive produktgrupp.

Hur långt hörs du?

På marknaden i dag finns många ljudtestade skärmväggar och lika många sätt som testen är utförda på. Klas Hagberg på WSP Akustik har i uppdrag av SIS TK 197 Standardiseringen i Sverige, att få till stånd en ny standard för ljudmätning av en skärmvägg och möbler. Standarden innebär att produkter redovisas på ett mer likvärdigt sätt och som på sikt gör att slutanvändaren får trovärdiga offerter som blir tekniskt jämförbara oavsett vilken leverantör som lämnat pris. För arkitekter, designers, inköpare etc. blir tolkningen mycket enklare och tydligare med endast ett sätt att uttrycka förmågan att absorbera ljud. Bakom detta projekt finns förutom WSP Akustik, Kinnarps, Abstrakta, Glimakra och S-Line Office.

 

Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur på kontoret. Vill du skapa bättre arbetsmiljö i öppna landskap, bör du börja med att lyfta blicken. Som ljudexperter ger vi alltid rådet att titta på innertaket först. Vi har valt att använda samma absorptionsmaterial som i marknadens bästa innertak, i våra trä- och textilskärmar. Tusentals små borrhål leder ljudet in i absorbenten. Perforeringsgraden är optimala 31 procent. Färre hål och enklare material skulle ge dig lägre pris, men aldrig samma ljudmiljö. Strict Line ger dig möjlighet att välja en lägre skärmvägg och ändå uppnå önskad dämpning. Resten är en fråga om antal arbetsplatser och hur du väljer att utnyttja Strict Lines flexibilitet för rätt funktion, design och bästa ljus- och ljudmiljö.

Provlyssna våra träväggar

Kombinationen av trä och glas absorberar och dämpar oönskade ljud, samtidigt som den skapar ett stilrent kontor med öppen och trivsam atmosfär. Skärmväggar med ytskikt av textil stoppar lika mycket buller som träskärmar i motsvarande höjder. Tygväggar absorberar en del av ljudet som träväggen styr bort. Fristående skärmar är lätta att flytta i flexibla landskap, foajéer och andra publika lokaler där människor behöver prata ostört, utan att störa. Skillnaden mellan ett normalt och ett högljutt samtal är 10 dB. Träväggarna dämpar upp till hela 19 dB enligt ISO-test.

Sound Design at Work

I S-Line Office har du en partner som verkar för god miljö i alla led. Våra produkter är Svanenmärkta och utvecklade för att uppfylla aktuella miljökrav, utan att äventyra kommande generationers behov. Naturligtvis kan du få våra skärmar och väggar i den färg eller mönster du önskar. Skapa fritt en tilltalande och stimulerande miljö som förstärker företagets profil med en kombination av raka och mjukt böjda former. S-Line står för tidlös design inom allt från receptioner och skärmväggar till förvaring. Hos oss sitter omsorgen och ljudkunnandet i väggarna.

Skärmväggar